Βιομηχανικό υλικό, ρελέ, Θερμικά, Χρονικά, Μ/Τ, Μπάρες