Όροι & Προϋποθέσεις

Ο παραλήπτης ή ο εκπρόσωπος του αποδέχεται αυτομάτως και ανεπιφύλακτα τους όρους συναλλαγής που ακολουθούν :

-Συμφωνείται ότι, κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συναλλαγή θα επιλυθεί στα δικαστήρια Αθηνών.

-Η εξόφληση των τιμολογίων γίνεται μόνο με έντυπη απόδειξη της HARDLINE ή με επώνυμη κατάθεση στους λογαριασμούς της εταιρείας :

ALPHA BANK: 357-002101023643 ​        IBAN: GR6001403570357002101023643

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5045-074235-087                    IBAN: GR97 0172 0450 0050 4507 4235 087

EUROBANK: 0026-0244-11-0100543736        IBAN: GR7002602440000110100543736

ΕΘΝΙΚΗ : 090/951620-47                           IBAN: GR9401100900000009095162047

-Τα πωλούμενα εμπορεύματα παραμένουν στην κυριότητα της HARDLINE μέχρι πλήρους εξόφλησής τους. Εξόφληση θεωρείται η κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης ή η εμπρόθεσμη πληρωμή των αξιόγραφων που ο αγοραστής παρέδωσε στην HARDLINE.

-Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό και με ευθύνη του αγοραστή και παραδίδονται στο ισόγειο της έδρας του ή στο πρακτορείο μεταφοράς της προτίμησής του.

-Προϊόντα επιστρέφονται προς πίστωση μετά από έγκριση της HARDLINE,αχρησιμοποίητα στην συσκευασία τους και πιστώνονται στην τρέχουσα τιμή τους.

-Προϊόντα ελαττωματικά ,καλυπτόμενα από εγγύηση ,των οποίων η παραγωγή έχει σταματήσει ,πιστώνονται στην τρέχουσα τιμή ή αντικαθιστώνται με αντίστοιχο προϊόν.